Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky místních komunikací v obci Krumsín

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2020 - 31. 10. 2020

Úplné uzavírky místních komunikací v obci Krumsín

Z důvodu budování vodovodní sítě dojde k úplným uzavírkám místních komunikací v obci Krumsín.

Termín uzavírky: od 1.7. do 31.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430, 780433 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap v neučených termínech:

V termínu 1. etapy

Místní komunikace v obci – mimo vedení zmíněných linek.

 

V termínu 2. etapy

Místní komunikace v obci – mimo vedení zmíněných linek.

 

V termínu 3. etapy

Místní komunikace u kostela – bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek včetně možnosti otáčení na autobusové točně vedle kostela.

Zastávka Krumsín,u kostela bude obsloužena bez omezení.

 

V termínu 4. etapy

Místní komunikace okolo obecního úřadu („spojnice“ silnic III/37745 a III/37750) – nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 780430, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase po otočení na autobusové točně u kostela – po silnici III/37745 – u hospody vlevo na III/37750 směr Prostějovičky. Linka 780433 bude vedena ve své trase bez omezení.

Zastávky budou obslouženy bez omezení.