Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka EXIT 16 silnice D46 Vranovice – Kelčice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 3. 2022 0:00 - 1. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka EXIT 16 silnice D46 Vranovice – Kelčice

Z důvodu výměny mostních závěrů na mostech D46-010 dojde k úplným uzavírkám nájezdových a výjezdových větví exitu 16 silnice D46 u obce Vranovice – Kelčice.

Termín uzavírky: od 14. 3. 2022 do 1. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

ETAPA 1: 14. 3. 2022 – 17. 4. 2022 – úplná uzavírka levé nájezdové a výjezdové větve exitu 16 Vranovice – Kelčice na silnici D46 ve směru od Prostějova – včetně BUS

ETAPA 2: 17. 4. 2022 – 1. 6. 2022 – úplná uzavírka pravé výjezdové větve exitu 16 Vranovice – Kelčice na silnici D46 ve směru od Brodku u Prostějova

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu ETAPA 1: 14. 3. 2022 – 17. 4. 2022 – úplná uzavírka levé nájezdové a výjezdové větve exitu 16 Vranovice – Kelčice na silnici D46 ve směru od Prostějova – včetně BUS

V uvedeném úseku výjezdové větve exitu 16 z D46 (od Prostějova) na silnici III/37762 Vranovice jsou vedeny spoje linek:

Linka 780407 – všechny spoje ve směru od Prostějova č. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 201

Linka 780408 – spoj č. 7

Linka 780409 – spoje č. 3 a 19

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase:

ze silnice II/443 nebudou v exitu 21 (u Žešova) najíždět na D46, ale podjedou dálnici po II/433 – vpravo na III/0462 Žešov – po III/0462 Kelčice s náhradní obsluhou stávající zastávky Vranovice-Kelčice,Kelčice,motorest – po III/0462 do křižovatky se silnicemi III/37762 a III/4334 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Vranovice-Kelčice,Kelčice,pod mostem nebude spoji přijíždějícími od dálnice D46 obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Vranovice-Kelčice,Kelčice,motorest (směr Dobrochov) na silnici III/0462.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu tohoto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu ETAPA 2: 17. 4. 2022 – 1. 6. 2022 – úplná uzavírka pravé výjezdové větve exitu 16 Vranovice – Kelčice na silnici D46 ve směru od Brodku u Prostějova

 Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 408Linka 409