Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka v Přerově na nábřeží

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna ve vlakové dopravě
25. 11. 2013 - 30. 11. 2013

Přerov, ulice nábřeží Dr. Beneše

V termínu od 26. listopadu do 1. prosince 2013 bude v Přerově v ulici nábřeží Dr. E. Beneše probíhat úplná uzavírka. Důvodem je realizace stavby „Přerov– oprava ul. nábřeží Dr. E. Beneše“.

Dotčený úsek je obsluhován linkami dopravce Arriva Morava:

· 920004 Přerov-Tršice,Lipňany (IDSOK)

· 920005 Přerov-Čekyně-Žeravice-Kokory (IDSOK)

· 920006 Přerov-Kokory-Tršice,Lipňany (IDSOK)

· 920010 Přerov-Dub nad Moravou-Prostějov (IDSOK)

· 920013 Přerov-Dolní Újezd-Skoky-Staměřice (IDSOK)

· 920014 Přerov-Zábeštní Lhota (IDSOK)

· 920025 Přerov-Citov-Krčmaň

· 920027 Přerov-Dluhonice-Krčmaň-Olomouc

· 920030 Přerov-Olomouc-Prostějov

Po dobu úplné uzavírky budou spoje veřejné linkové dopravy vedeny po objízdné trase směrem do Přerova po ulici nábř. Protifašistických bojovníků. Autobusová zastávka Přerov, nábř. Dr. E. Beneše hot. Strojař bude přemístěna naproti rest. Bečva.

Linky MHD dopravce DLS budou v tomto období trasovány následovně:

– linky MHD 4 a 7 budou ze zastávky nám.T.G.Masaryka vedeny po objízdné trase nábř. Protifašistických bojovníků s náhradní zastávkou a dále přes elektrárenský most, ulici Tržní a Dluhonskou na ulici Svépomoc, kde navážou na stávající trasu. Mapa objízdné trasy.

– linka MHD 5 ve směru aut. – nem.Meopta bude ze zastávky Kojetínská,TESCO pokračovat ulicí Velké Novosady na nábř. Protifašistických bojovníků s náhradní zastávkou a dále na ulici Palackou a dále po stávající trase. Mapa objízdné trasy.

– linka MHD 5 ve směru nem.Meopta – aut.st. bude ze zastávky nám.T.G.Masaryka pokračovat po ulici Palackého a Komenského až na zastávku Kojetínská,TESCO. Mapa objízdné trasy.

Na dané období jsou pro uvedené linky vydány objížďkové jízdní řády: linka MHD 4 zde, linka MHD 5 zde, linka MHD 7 zde.