Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka v obci Všechovice – průtah obcí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 5. 2020 0:00 - 30. 11. 2020 23:00

Úplná uzavírka v obci Všechovice – průtah obcí

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4384, III/4387 a III/43910 v obci Všechovice – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 11.5. do 30.11.2020 (z důvodu navýšení stavebních prací dochází k prodloužení termínu a redukci jednotlivých etap)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920537, 920538, 920950 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

11.5. – 30.11.2020 1.etapa, úplná uzavírka III/4384 (směr Malhotice) – včetně BUS

19.10.–30.11.2020 2.etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské)ETAPA ZRUŠENA!

1.9.–9.10.2020 3.etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd)ETAPA ZRUŠENA!

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

11.5. – 30.11.2020 1. etapa, úplná uzavírka silnice III/4384 (směr Malhotice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 920538 a 920950, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Malhotice,náves – po otočení v Malhoticích zpět na III/4384 Opatovice – II/438 – okolo kaple sv. Anny, Býškovice – III/4387 Všechovice do zastávky Všechovice,aut.st. a dále ve stávajících trasách.

Autobusová zastávka Malhotice,ZD nebude obsluhována bez náhrady.

Na zmíněné linky 920538 a 920950 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukový jízdní řád linky 920950 je navíc ovlivněný souběžnou uzavírkou silnice II/438 Vítonice – Býškovice, více informací o této uzavírce naleznete zde.

 

Výše uvedenou objízdnou trasu bude využívat i linka 771243 dopravce KRODOS-BUS a.s.

Spoje 26, 32 – budou, ze zastávky Všechovice,aut.st. vedeny po III/4387 směr Býškovice, vpravo po II/438 směr Opatovice dále vpravo po III/4384 do Malhotic, kde se na návsi otočí.

Spoje 29, 75 – budou, po obsloužení zastávky Malhotice,náves pokračovat v obráceném gardu po objízdné trase zpět do zastávky Všechovice,aut.st.

Na linku bude vydán výlukový jízdní řád.


ETAPA ZRUŠENA S PLÁNOVANOU REALIZACÍ V ROCE 2021.

19.10. – 30.11.2020 2. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Kelč), III/43910 (směr Rouské)

V průběhu této etapy bude ve Všechovicích umožněno otáčení autobusů na okraji stavebního úseku v křiž. silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské) u domu č. p. 110.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920537, které budou ukončeny ve Všechovicích v blízkosti domu č. p. 110, kde bude probíhat i otáčení autobusů. Spoje č. 7, 13, 22, 10 linky 920537 nebudou pokračovat dále do / z Provodovic.

Zastávka Všechovice,aut.st. nebude touto linkou obsluhována v původní poloze a bude přemístěna na chodník před areál MŠ v blízkosti křiž. silnic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské).

Zastávky Všechovice,U JuhyněProvodovice,rozc. nebudou touto linkou obsluhovány. Náhradou bude tyto zastávky obsluhovat vybranými spoji linka 771943 dopravce KRODOS-BUS.

Zastávka Všechovice,Jednota nebude obsluhována linkou 771943 bez náhrady.

Na zmíněnou linku 920537 bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Výše uvedené ukončení spojů v křižovatce v blízkosti domu č. p. 110 ve Všechovicích bude využívat i linka 948631 dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Spoje 17, 27, 43 – budou ukončeny místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.

Spoje 6, 32, 40 budou začínat místo v zastávce Všechovice,aut.st. na náhradní zastávce v křižovatce před areálem MŠ.


ETAPA ZRUŠENA S PLÁNOVANOU REALIZACÍ V ROCE 2021.

1.9. – 9.10.2020 3. etapa, úplná uzavírka III/4387 (směr Býškovice), III/4389 (směr Horní Újezd)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby po volné části vozovky do zastávky Všechovice,aut.st.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.