Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka v obci Lutotín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 4. 2020 - 25. 9. 2020

Úplná uzavírka v obci Lutotín

Na základě uspíšení stavebních prací dochází k dřívějšímu přechodu z 1. fáze na 2. fázi a úpravě jednotlivých termínů.

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce místní komunikace v obci Lutotín – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 14.4. do 25.9.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří fází:

14.4. – 12.5.2020   1. fáze (změna termínu)

13.5. – 31.7.2020   2. fáze (změna termínu)

  1.8. – 25.9.2020   3. fáze

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V současné době je vedení spojů zmíněné linky ovlivněno souběžnou uzavírkou v obci Bílovice, kdy již od 30.3.2020 do 31.7.2020 není umožněn průjezd spojům zmíněné linky z Bílovic přímo do Lutotína, více informací naleznete zde.

 

V termínu 1. fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici III/37752 s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. – III/37752 Kostelec n.H. ul. Lešanská, ul. Husova, ul. 8. května – s odbočením na II/366 ul. Tyršova s obsluhou zastávky Kostelec na Hané,sokolovna – dále po silnici II/366 ul. Gagarinova, ul. Za Branou – s odbočením do obce Lutotín s obsluhou náhradní zastávky Bílovice-Lutotín,Lutotín u kaple sv. Anny, kde se otočí a budou pokračovat v Lutotíně zpět na silnici II/366 a dále ve svých trasách.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín bude obousměrně přemístěna cca o 80 m zpět před dům č. p. 6 k náhradnímu označníku (u kaple).

Zastávka Bílovice-Lutotín,Bílovice nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. (na silnici III/37752).

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu 2. fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici III/37752 s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. – III/37752 Kostelec n.H. ul. Lešanská, ul. Husova, ul. 8. května – do zastávka Kostelec na Hané,Hospoda u pramene a dále ve svých trasách.

Zastávka Kostelec na Hané,sokolovna nebude obousměrně touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Bílovice nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. (na silnici III/37752).

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu 3.fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, která bude vedena obousměrně po obsloužení zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice dále směr Lutotín, kde se otočí před areálem zemědělského družstva v blízkosti žel. přejezdu, obslouží náhradní zastávku Bílovice-Lutotín,Lutotín a dále objízdnou trasou zpět do Bílovic na silnici III/37752 do Kostelce n.H. po silnici II/366 na ul. Gagarinova, kde se otočí na točně za zastávkou Kostelec na Hané,Za branou a bude pokračovat zpět do zastávky Kostelec na Hané,sokolovna a dále ve své trase.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín bude obousměrně přemístěna o cca 150 m zpět před areál ZD.

Vlivem vedení spojů zmíněné linky po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca 7 min.