Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem

Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulice Zlatohorská ve Vrbně pod Pradědem

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/445 ul. Zlatohorská v místě mostu ev. č. 445-032 ve městě Vrbno pod Pradědem na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 19.4. do 30.11.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 950904 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje č. 1, 2, 22, 25 budou obsluhovat zastávky Vrbno p.Prad.,DřevokombinátVrbno p.Prad.,centrum podle standardního platného jízdního řádu. U těchto spojů se předpokládá zpoždění do 5 minut.

Spoje č. 1 a 25 pojedou ze zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov Dom.důch. po silnici II/445 a budou pokračovat po silnicích III/44520 a dále po II/451 a na rozc. Ludvíkov doleva na silnici II/445 a po otočení na okružní křižovatce „u Alberta“ obslouží zastávku Vrbno p.Prad.,centrum a dále budou pokračovat ve své trase.

Spoje č. 2 a 22 po obsloužení zastávky Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát se otočí na okružní křižovatce „u Alberta“ a pojedou zpět a na rozc. Ludvíkov odbočí vpravo na silnici II/451 a dále po III/44520 s napojením na silnici II/445 do zastávky Vrbno p.Prad.,Mnichov Dom.důch. a dále ve své trase.

 

V důsledku probíhající uzavírky na silnici II/450 v úseku Videlské sedlo – Domašov dojde v plánovaném termínu od 31. 5. do 4. 7. 2021 k souběhu s touto uzavírkou, kdy budou přes Zlaté Hory (směr Vrbno p. P.) přetrasovány i další spoje ze zmíněné linky 950904. Více informací o této uzavírce naleznete zde.

Spoje č. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 28, 29 odbočí ze silnice II/445 vpravo na silnici III/44520 a dále po II/451 a na rozc. Ludvíkov vpravo na silnici II/445 a dále ve své trase. Zastávky budou obslouženy podle platného jízdního řádu. Objízdná trasa bude obousměrná. Nepředpokládá se zpoždění.

Spoj č. 13 odbočí ze silnice II/445 vpravo na silnici III/44520 a dále po II/451 a na rozc. Ludvíkov doleva na silnici II/445 a po otočení na okružní křižovatce „u Alberta“ obslouží zastávku Vrbno p.Prad.,centrum a dále bude pokračovat ve své trase. Předpokládá se zpoždění do 5 minut.

Spoj č. 4 po obsloužení zastávky Vrbno p.Prad.,Dřevokombinát se otočí na okružní křižovatce „u Alberta“ a pojede zpět a na rozc. Ludvíkov odbočí vpravo na silnici II/451 a dále po III/44520 s napojením na silnici II/445 a dále ve své trase. Předpokládá se zpoždění do 5 minut.