Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Svobody v obci Týn n. Bečvou

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
6. 6. 2022 0:00 - 31. 12. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulice Svobody v obci Týn n. Bečvou

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/43712 ulice Svobody v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 6. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ:

V termínu od 16. 9. 2022 do 22. 9. 2022 nebude z  důvodu rizikových výkopů na silnici III/43712 ul. Lipnická v úseku od křižovatky se silnici II/437 po Náves B. Smetany obsluhována přemístěná zastávka Týn n.Bečvou,náves s náhradou v zastávce Týn n.Bečvou,rest.

Otáčení autobusů bude probíhat v křižovatce silnic II/437 x III/43712 v blízkosti hospody „U zrcadla“, viz mapa pod článkem.


Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920522, které budou zkráceny následovně:

Spoje č. 2, 24, 25, 27, 33, které prováděly závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračovaly dále směr Lhota, nebo směr Lipník n. B., budou v obci obousměrně vedeny po silnici II/437 ul. Lipnická, ul. Záhorská s obsluhou pouze zastávky Týn. n.Bečvou,rest. a pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Ostatní spoje, které končily, či začínaly v zastávce Týn n.Bečvou,točna budou předčasně ukončeny na Návsi B. Smetany, kde se mimořádně otočí a náhradou obslouží přemístěnou zastávku Týn n.Bečvou,náves, která bude sloužit pro jejich příjezd i odjezd.

Zastávka Týn n.Bečvou,náves nebude obousměrně těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěná o cca 50 m zpět před budovu Muzea Bedřicha Smetany k náhradnímu označníku.

Zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920944

Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený ve své trase s manipulačním otáčením na Návsi B. Smetany a obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. jako doposud.

 

Na zmíněnou linku 920522 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 522