Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Svatopluka Čecha v Lipníku n. B.

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 11. 2019 - 20. 11. 2019

Úplná uzavírka ulice Svatopluka Čecha v Lipníku n. B.

Z důvodu stavebních úprav na komunikaci, bude v ulici Svatopluka Čecha v Lipníku n. Bečvou omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 11.11. do 16.11.2019 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.; 891345, 920517, 920519, 920520, 920521, 920522, 920524, 920944 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Ve směru ze zastávky Lipník,aut.st. do zastávky Lipník,žel.st. budou spoje vedeny po ul. Svat. Čecha – II/437A ul. Neffova – II/437 ul. Osecká – ul. Jiráskova – zpět na ul. Svat. Čecha – III/03557 ul. Nádražní.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ, mimo spoj č. 6 linky 920944, který obslouží zastávky v pořadí Lipník n.Bečvou,Komenského-školaLipník n.Bečvou,aut.st.Lipník n.Bečvou,Osecká-škola.

 

Ve směru Lipník,žel.st. do zastávky Lipník,aut.st. budou vedeny po III/03557 ul. Nádražní – ul. Svat. Čecha – ul. Jiráskova – II/437 ul. Osecká, ul. Piaristická, ul. Novosady – II/437A ul. Komenského sady – zpět na ul. Svat. Čecha.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ, mimo spoje č. 4, 6, 8, 10 a 12 linky 920517 a spoj č. 7 linky 891345 obslouží z důvodu vedení spojů objízdnou trasou zastávku Lipník n.Bečvou,Osecká-škola místo zastávky Lipník n.Bečvou,Jiráskova.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek touto objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 3 minut.