Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Studentská v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
3. 2. 2023 0:00 - 3. 2. 2023 23:00

Úplná uzavírka ulice Studentská v Prostějově

Z důvodu havárie na vodovodním řadu dojde k úplné uzavírce ulice Studentská v Prostějově.

Termín uzavírky: pátek 3. 2. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ul. Studentská nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780407

Liché spoje budou ze zastávky Prostějov,aut.st. vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po jednosměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prostějov,Lidická – vpravo ul. Okružní –  okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linky 780408, 780409, 780410

Spoje (mimo spoj č. 16 linky 780409, který nebude uzavírkou dotčený) budou ze zastávky Prostějov,aut.st., případně zastávky Prostějov,Dolní FTL vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po obousměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prostějov,Lidická – vpravo ul. Okružní – okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdního řádu.

 

Zastávka Prostějov,Lidická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ul. Jezdecká k náhradním označníkům v blízkosti domu č. p. 1962/17.