Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Staré Rybníky v Přerově, Dluhonicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 8. 2021 0:00 - 12. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulice Staré Rybníky v Přerově, Dluhonicích

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/01857 ul. Staré Rybníky v Přerově – Dluhonicích a místní komunikace ul. Dluhonská v Přerově (okolo fy PRECHEZA).

Termín uzavírky: od 2. 8. 2021 do 12. 9. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920511 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

2. 8. 2021 – 31. 8. 2021 úplná sil. III/01857 ul. Staré Rybníky včetně BUS

1. 9. 2021 – 12. 9. 2021 úplná ul. Dluhonská v Přerově okolo PRECHEZY

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 2. 8. 2021 – 31. 8. 2021 úplná sil. III/01857 ul. Staré Rybníky včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou po obsluze zastávky Přerov,Dluhonice,konečná vedeny po obousměrné objízdné trase ul. K Rokytnici – II/150 Rokytnice – I/55 Přerov, Přemostí a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 20 náhradou obslouží zastávku Přerov,Dluhonice,konečná místo zastávky Přerov,Dluhonice,náves a bude pokračovat po výše uvedené objízdné trase směr Přerov.

 

Zastávky Přerov,Dluhonice,návesPřerov,Předmostí,Dluhonská nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 1. 9. 2021 –   12. 9. 2021 úplná ul. Dluhonská v Přerově okolo PRECHEZY

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje, pouze linky MHD Přerov, více informací naleznete zde. 


Zmíněná linka bude negativně ovlivněna další souběžnou uzavírkou silnice III/43515 mezi obcemi Císařov a Citov (v termínu od 29. 7. 2021 do 8. 9. 2021), která v důsledku kombinace s touto uzavírkou přinese navýšení zpoždění spojů, více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 511