Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Schweitzerova v Olomouci

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 6. 2024 0:00 - 25. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka ulice Schweitzerova v Olomouci

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce ulice Schweitzerova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 2. 6. 2024 do 25. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 2. 6. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova – mimo BUS

Etapa 2: 1. 7. 2024 – 25. 8. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 2. 6. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky v prostoru stavby.

Zastávka Olomouc,Povel škola bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.


Etapa 2: 1. 7. 2024 – 25. 8. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova – včetně BUS

Uvedeným úsekem ul. Schweitzerova (od křiž. s ul. Zikova po I/35 ul. Velkomoravská) nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou po obsluze zastávky Olomouc,U kapličky vedeny po ul. Schweitzerova a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Zikova s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Rožňavská – II/435 ul. Rooseveltova – rovně přes I/35 ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Rooseveltova – ul. Polská a dále ve svých trasách směr Tržnice-plocha dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Povel škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Rožňavská (v ul. Zikova).

Zastávky Olomouc,U botanické zahrady a Olomouc,Smetanovy sady nebudou obousměrně obsluhovány s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Rooseveltova (v ul. Rooseveltova).


Na zmíněnou linku bude v průběhu termínu „Etapa 2“ vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 411