Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Schweitzerova (u Lidlu) v Olomouci

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 6. 2024 0:00 - 25. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka ulice Schweitzerova (u Lidlu) v Olomouci

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci prostoru křižovatky dojde k úplné uzavírce ul. Schweitzerova a částečné uzavírce silnice I/35 ul. Velkomoravská v Olomouci (část přilehlá k supermarketu LIDL).

Termín uzavírky: od 20. 6. 2024 do 25. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780439, 780442, 890370, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891370, 891375, 891378, 891400 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 20. 6. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova x částečná I/35 ul. Velkomoravská – semafory provozu   

Etapa 2: 1. 7. 2024 – 25. 8. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova x částečná I/35 ul. Velkomoravská – semafory vypnuté

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 20. 6. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova x částečná I/35 ul. Velkomoravská – semafory v provozu

 

Linky 370, 378, 400, 439

Spoje zmíněných linek přijíždějící do křižovatky po I/35 ul. Velkomoravská od I/46 ul. Brněnská a odbočující do ul. Schweitzerova směr Tržnice-plocha (obousměrně) budou z I/46 ul. Brněnská vedeny obousměrnou objízdnou trasou – pod MÚK s I/35 – ul. Wolkerova – ul. Havlíčkova – tř. Svobody – ul. Aksamitova do zastávky Olomouc,Tržnice plocha, kde budou ukončeny či začínat, případně budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Zenit nebude spoji linek 780400, 890370, 891370 obsluhována bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Hotelový dům nebude spoji linek 780400, 891400 obsluhována bez náhrady.

 

Linky 375, 439, 442

Spoje zmíněných linek přijíždějící do křižovatky po I/35 ul. Velkomoravská od ul. Foerstrova a odbočující do ul. Schweitzerova směr Tržnice-plocha (obousměrně) budou z I/35 ul. Albertova vedeny obousměrnou objízdnou trasou – ul. Štítného – ul. Wolkerova – ul. Havlíčkova – tř. Svobody – ul. Aksamitova do zastávky Olomouc,Tržnice plocha, kde budou ukončeny či začínat, případně budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou těmito spoji obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

  

Linka 411

Spoje zmíněné linky projíždějící křižovatkou po ul. Schweitzerova pouze v přímém směru (obousměrně) budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek bez omezení. Souběh s probíhající uzavírkou ul. Schweitzerova v úseku křižovatek s I/35 ul. Velkomoravská – ul. Zenit v plánovaném termínu od 2. 6. 2024 do 30. 6. 2024 (Etapa 1), více informací o této uzavírce naleznete zde.

Zastávky budou těmito spoji obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linky 157 (sp. č. 1, 4, 7, 28); 400 (sp. č. 10); 439 (sp. č. 15, 30)

Spoje zmíněných linek projíždějící křižovatkou po I/35 ul. Velkomoravská pouze v přímém směru (obousměrně) budou vedeny ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou těmito spoji obsluhovány ve stávajících polohách bez omezení. 


Etapa 2: 1. 7. 2024 – 25. 8. 2024 úplná uzavírka ul. Schweitzerova x částečná I/35 ul. Velkomoravská – semafory vypnuté

 

Linka 411

Uvedeným úsekem ul. Schweitzerova (u Lidlu) nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou po obsluze zastávky Olomouc,U kapličky vedeny po ul. Schweitzerova a dále obousměrnou objízdnou trasou – ul. Zikova s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Rožňavská – II/435 ul. Rooseveltova – rovně přes I/35 ul. Velkomoravská – ul. Rooseveltova s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Rooseveltova – ul. Polská a dále ve svých trasách směr Tržnice-plocha dle platného jízdního řádu.

Souběh s probíhající uzavírkou ul. Schweitzerova v úseku křižovatek s I/35 ul. Velkomoravská – ul. Zenit v plánovaném termínu od 1. 7. 2024 do 25. 8. 2024 (Etapa 2), více informací o této uzavírce naleznete zde.

Zastávka Olomouc,Povel škola nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Rožňavská (v ul. Zikova).

Zastávky Olomouc,U botanické zahrady a Olomouc,Smetanovy sady nebudou obousměrně obsluhovány s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Rooseveltova (v ul. Rooseveltova).

 

Ostatní zmíněné linky budou vedeny shodně dle termínu „Etapa 1“, viz výše. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (pouze na linky 370, 400; 411 – až od Etapy 2), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 370Linka 400Linka 411