Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Pionýrů v Uničově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 8. 2022 0:00 - 31. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulice Pionýrů v Uničově

Z důvodu stavebních prací na regeneraci veřejného prostranství dojde k úplné uzavírce ul. Pionýrů v Uničově.

Termín uzavírky: od 8. 8. 2022 do 31. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890326, 890336, 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890326 (sp. č. 5, 9, 24)

Spoje č. 5 a 9 budou začínat až z následné stávající zastávky Uničov,Dukelská a dále ve svých trasách po ul. Dukelská směr poliklinika dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 24 bude ze zastávky Uničov,poliklinika veden dále po ul. Nemocniční – přes II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská do stávající zastávky Uničov,Dukelská, kde bude spoj ukončen.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr okružní křižovatka).


Linka 890336 (sp. č. 3, 4, 6, 8)

Spoj č. 4 bude v Uničově veden po II/444 ul. Mohelnická – ul. Dukelská s náhradní obsluhou stávající zastávky Uničov,Dukelská – II/449 ul. Litovelská a dále ve své trase směr poliklinika dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Moravské nám. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr ul. Litovelská).

 

Spoje č. 3 a 6 budou vedeny ze silnice II/449 ul. Litovelská – II/446 ul. Hrdinů – ul. Plzeňská – ul. Dukelská s náhradní obsluhou stávající zastávky Uničov,Dukelská – II/449 ul. Litovelská a dále ve svých trasách směr poliklinika dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Moravské nám. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr ul. Litovelská).

 

Spoj č. 8 bude ze zastávky Uničov,aut.st. veden – II/444 okružní křižovatka – II/446 ul. Hrdinů – II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská s náhradní obsluhou stávající zastávky Uničov,Dukelská – II/444 ul. Mohelnická a dále ve své trase směr Benkov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Moravské nám. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr okružní křižovatka).


Linka 890922 (sp. č. 3, 5, 7, 9, 11, 37, 2, 4, 30)

Spoje č. 3, 5, 7, 9, 11 budou začínat až z následné stávající zastávky Uničov,Dukelská a dále ve svých trasách po ul. Dukelská směr poliklinika dle platného jízdního řádu.

Zastávky Uničov,sídl.PionýrůUničov,sídl.Moravské nám. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Spoj č. 37 bude začínat až v ul. Dukelská s náhradní obsluhou stávající zastávky Uničov,Dukelská a dále – okružní křižovatka – ul. Plzeňská a dále ve své trase směr aut. st. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr okružní křižovatka).

 

Spoje č. 2, 4, 30 budou ze zastávky Uničov,poliklinika vedeny dále po ul. Nemocniční – přes II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská do stávající zastávky Uničov,Dukelská, kde budou spoje ukončeny.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,Dukelská (směr okružní křižovatka). 


Zastávky Uničov,sídl.PionýrůUničov,sídl.Moravské nám. nebudou po dobu uzavírky obsluhovány s nejblíže obsluhovanou zastávkou Uničov,Dukelská. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 326Linka 336Linka 922