Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Opavská ve Šternberku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 4. 2020 - 26. 4. 2020

Úplná uzavírka ulice Opavská ve Šternberku

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce ul. Opavská ve městě Šternberk.

Termín uzavírky: od 8.4. do 26.4.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890923 dopravce VOJTILA Trans .s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ul. Dvorská – ul. Hvězdné údolí – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde obslouží zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Št.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách, případně po výše uvedené objízdné trase směr zastávka Šternberk,Dvorská.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.