Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Opavská ve městě Šternberk

Změna v autobusové dopravě
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020

Úplná uzavírka ulice Opavská ve městě Šternberk

Z důvodu reklamačních prací po rekonstrukci vozovky, dojde k úplné uzavírce ul. Opavská ve městě Šternberk.

Termín uzavírky: od 14.9. do 18.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313, 891923 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ul. Dvorská – ul. Hvězdné údolí – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde obslouží zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Št.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách, případně po výše uvedené objízdné trase směr zastávka Šternberk,Dvorská.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.

 

Pozn. Uvedeným úsekem je vedena i linka 853913 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude obousměrně vedena ze zastávky Lipina,rozc. na zastávku Šternberk,nemocnice, dále přímo na zastávku Šternberk,aut.st. a dále dle licence.

Zastávky Šternberk,Svatoplukova a Šternberk,Dvorská nebudou touto linkou obsluhovány.