Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Na Křtaltě ve městě Zábřeh

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 5. 2020 - 29. 5. 2020

Úplná uzavírka ulice Na Křtaltě ve městě Zábřeh

Z důvodu opravy železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce ul. Na Křtaltě v místě železničního přejezdu P6649 ve městě Zábřeh.

Termín uzavírky: dne 29.5.2020 v čase od 6:00 do 21:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932272, 936001 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 932272

Sp. č. 2 a 8 budou vedeny ze zastávky Zábřeh,žel.st. – po ul. Olomoucká – III/31519 ul. Československé armády – II/315 ul. Československé armády s obsluhou zastávky Zábřeh,MEP – s odbočením do ul. Tunklova – ul. Třešňová a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,Na Křtaltě nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,MEP (směr aut. st.)

Sp. č. 10 bude vedený v Zábřehu ve směru od Leštiny dále po II/315 ul. Leštinská s obsluhou zastávky Zábřeh,Na špici – II/315 ul. Československé armády – s odbočením do ul. Tunklova – ul. Třešňová a dále ve své trase.

Zastávka Zábřeh,Na Křtaltě nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,Na špici (směr aut. st.)

 

Linka MHD 936001

Spoje budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,Třešňová dále po ul. Třešňová – s odbočením do ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády s obsluhou zastávky Zábřeh,MEP – III/31519 ul. Československé armády – ul. Olomoucká do zastávky Zábřeh,žel.st. a dále ve svých trasách.

Zastávka Zábřeh,Na Křtaltě nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,MEP (směr žel. st.)