Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Lidická v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2019 - 5. 4. 2019

Úplná uzavírka ulice Lidická v Prostějově

Termín uzavírky: od 1.4. do 5.4.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/367 ul. Dolní, po místní komunikaci ul. Jezdecká na ul. Okružní, dále dle stávajících trasách.
 
Autobusová zastávka Prostějov,Lidická obousměrně přemístěna k náhradním označníkům na ul. Jezdecká v blízkosti místního parčíku.