Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Kostelní v Konici

Změna v autobusové dopravě
21. 2. 2022 0:00 - 31. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulice Kostelní v Konici

Z důvodu opravy vodovodu dojde k úplné uzavírce ulice Kostelní včetně křižovatky se silnicí II/366 ulice Švehlova v Konici.

Termín uzavírky: od 21. 2. 2022 do 31. 5. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780445, 780446, 780447, 780448, 890301, 890304, 890305 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

ETAPA 1: 21. 2. 2022 – 4. 5. 2022 úplná uzavírka ul. Kostelní – mimo BUS

ETAPA 2: 5. 5. 2022 – 31. 5. 2022 úplná uzavírka ul. Kostelní, včetně křižovatky se silnicí II/366 ul. Švehlova / ul. Vrchlického a příjezdu do prostoru AS Konice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu ETAPA 1: 21. 2. 2022 – 4. 5. 2022 úplná uzavírka ul. Kostelní – mimo BUS

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínu ETAPA 2: 5. 5. 2022 – 31. 5. 2022 úplná uzavírka ul. Kostelní, včetně křižovatky se silnicí II/366 ul. Švehlova / ul. Vrchlického a příjezdu do prostoru AS Konice – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice II/366 ul. Vrchlického nebude umožněn příjezd spojům zmíněných linek do prostoru autobusové stanice v Konici.

Spoje zmíněných linek přijíždějící do Konice na zastávku Konice,aut.st. budou:

  • ve směru od Skřípova, Šubířova, Dzbelu a Březska vedeny po jednosměrné objízdné trase z křižovatky silnic II/366 ul. Hřbitovní x II/373 ul. Vrchlického – po III/36628 ul. Karafiátova, kde bude zaveden obousměrný silniční provoz – vpravo II/366 ul. Švehlova (v současném protisměru), kde bude také umožněn obousměrný silniční provoz a okolo řadové zástavby RD a přes nově vybudovaný přejezd do prostoru AS Konice.
  • ve směru od Runářova, Křemence, Budětska a Ochozu vedeny ze silnice II/366 ul. Švehlova – vlevo II/366 ul. Švehlova (v současném protisměru), kde bude umožněn obousměrný silniční provoz a okolo řadové zástavby RD a přes nově vybudovaný přejezd do prostoru AS Konice.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení, včetně odjezdových stání v prostoru zastávky Konice,aut.st.