Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Komenského ve městě Zábřeh

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 9. 2022 0:00 - 30. 9. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulice Komenského ve městě Zábřeh

Z důvodu stavebních prací dojde k úplné uzavírce ulice Komenského ve městě Zábřeh.

Termín uzavírky: od 29. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 936001 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ulice nebude umožněn průjezd spojům linky MAD 936001, které budou ze zastávky Zábřeh,nám.Osvobození vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po II/315 nám. Osvobození – ul. Žižkova – ul. Valová – ul. Dvorská – ul. Sušilova – III/31534 ul. Sokolská – ul. Jiráskova  s obsluhou zastávky Zábřeh,nem. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Zábřeh,nám.Masarykovo nebude obsluhována bez náhrady.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.