Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Karafiátova v Konici

Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 - 31. 5. 2021

Úplná uzavírka ulice Karafiátova v Konici

Z důvodu stavebních prací na vodovodní síti dojde k úplné uzavírce silnice III/36628 ul. Karafiátova v Konici.

Termín uzavírky: od 6.4. do 31.5.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780437, 780438, 780439, 780440, 780443, 780444, 780445, 780446, 780447, 780448, 890301, 890304, 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Po dobu úplné uzavírky dojde k zobousměrnění silnice II/366 ulic Vrchlického – Masarykovo nám. – Švehlova.

Uvedeným úsekem ul. Karafiátova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje zmíněných linek přijíždějící do Konice na zastávku Konice,aut.st. budou ve směru od Runářova, Křemence a Vyšehradu vedeny po silnici II/366 ul. Švehlova (v současném protisměru).

Spoje zmíněných linek odjíždějící z Konice ze zastávky Konice,aut.st. budou ve směru Skřípov, Šubířov, Jesenec, Ladín, Březsko vedeny po II/366 ul. Švehlova – II/373 ul. Chmelnice, Staré město – III/36621 ul. Na Příhonech – III/36620 ul. Jiráskova / případně okružní křižovatka II/366 ul. Husova a dále ve svých směrech dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami bude nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.