Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Jiráskova v Konici

Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2019 - 29. 9. 2019

Úplná uzavírka ulice Jiráskova v Konici

Z důvodu kompletní rekonstrukce silnice v ul. Jiráskova v Konici bude touto ulicí omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 24.6. do 29.9.2019
 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780443, 780444, 780445, 780446 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Ve zmíněném úseku nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Konice,aut.st. – ul. Švehlova – ul. Chmelnice – ul. Staré město – ul. Bídov – silnice II/373 (směr Runářov) – u areálu bývalého ZD s odbočením na místní komunikaci – s napojením zpět na silnici III/36620 a dále ve své trase.

 
Zastávka Konice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.
 
 
Součástí akce je i rekonstrukce okružní křižovatky silnic II/366 s III/36620, kde bude silniční provoz vedený vždy po volné části a řízený semafory.
Zástupci stavby bylo přislíbeno, že od 24.6. do 29.6.2019 (sobota) a od 1.9. do 29.9. 2019 bude umožněn průjezd spojům autobusových linek 780446 / sp.č.2 a 780445 / sp.č.200 (sobota), č.202 (sobota) a č.12 ulicí Jiráskova do zastávky Konice,žel.st. (před odbavovací budovou SŽDC). 
 
S tím, že semafory u okružní křižovatky budou zprovozněny až od 1.7.2019, aby se minimalizoval negativní dopad možného zpoždění spojů na cestující veřejnost.
 
 
Vlivem vedení spojů uvedených linek po objízdné trase a řízení silničního provozu semafory přes okružní křižovatku, může docházet k jejich zpožďování cca o 5 – 7  minut.

Sdílejte článek