Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice J. z Poděbrad v Uničově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 2. 2021 0:00 - 1. 3. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulice J. z Poděbrad v Uničově

Z důvodu výkopových prací na kanalizační síti dojde k úplné uzavírce ulice J. z Poděbrad ve městě Uničov.

Termín uzavírky: od 9.2. (od 8:00 hod.) do 18.2.2021 (do 10:00 hod.)

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312, 932272 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890321, 890323, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335, 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Uničov,aut.st. – ul. J. z Poděbrad – II/444 ul. Mohelnická – okružní křižovatka – II/446 ul. Šumperská – ul. Nádražní, kde obslouží náhradní zastávku Uničov,žel.st. – vlevo ul. Nádražní – zpět na II/446 ul. Šumperská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusová zastávka Uničov,žel.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 260 m zpět v blízkosti domu č. p. 12 v ul. Nádražní k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 minut.

 

Uvedeným úsekem je vedena i linka 854922 dopravce TRANSDEV Morava s.r.o., která bude vedena dle výše uvedených podmínek.