Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Husova v obci Bílovice

Změna v autobusové dopravě
10. 3. 2020 - 31. 7. 2020

Úplná uzavírka ulice Husova v obci Bílovice

Z důvodu výstavby kanalizace dojde k úplné uzavírce ul. Husova v obci Bílovice – Lutotín i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 10.3. do 31.7.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

10.3. – 29.3.2020  1. etapa – ul. Husova v Bílovicích směr Kostelec n.H. – mimo BUS

30.3. – 31.7.2020  2. etapa – ul. Husova v Bílovicích směr Lutotín – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1.etapy:

bude zachován průjezd křižovatkou u prodejny Potravin v Bílovicích ve směru od Lutotína – Bílovice ul. Husova, křižovatka – místní komunikace směr silnice III/37752 Lešany – Kostelec n.H.

Zmíněná autobusová linka bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.

 

V termínu 2.etapy:

uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici III/37752 s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. – III/37752 Kostelec n.H. ul. Lešanská, ul. Husova, ul. 8. května – s odbočením na silnici II/366 ul. Tyršova s obsluhou zastávky Kostelec na Hané,sokolovna – dále po silnici II/366 ul. Gagarinova, ul. Za Branou – s odbočením na místní komunikaci do obce Lutotín s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Lutotín – dále přes železniční přejezd před místní ZD, kde se otočí a budou pokračovat zpět přes Lutotín na silnici II/366 a dále ve svých trasách.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Bílovice nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. (na silnici III/37752).

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže.