Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Dukelská v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 8. 2021 0:00 - 10. 12. 2021 11:18

Úplná uzavírka ulice Dukelská v Litovli

Z důvodu pokračujících stavebních prací na celkové rekonstrukci vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 ul. Dukelská v Litovli (úsek: od železniční vlečky u pivovaru po křižovatku s ul. Příčná).

Termín uzavírky: od 2. 8. 2021 (pro BUS od 9. 8. 2021) do 19. 12. 15. 10. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313, 933244, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890335, 891376 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Z důvodu prodloužení stavebních prací na předchozím úseku silnice II/449 ul. Dukelská v Litovli (více informací naleznete zde) bude autobusovým linkám umožněn průjezd až do neděle 8. 8. 2021.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce budou probíhat v úseku silnice II/449 ul. Dukelská od železniční vlečky u pivovaru po křižovatku s ul. Příčná. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ani nebude umožněno využívat prostor současné autobusové stanice v Litovli, která bude stále přemístěna do náhradních prostor na vymezené ploše parkoviště v ul. Příčná v blízkosti supermarketu BILLA.

Autobusová zastávka Litovel,aut.st. nebude po celou dobu stavby obsluhována v původní poloze s náhradou ve zmíněném prostoru parkoviště v blízkosti supermarketu BILLA. Správu nad tímto prostorem náhradní zastávky Litovel,aut.st. bude zajišťovat správce současné autobusové stanice ČSAD Ostrava a.s.

 

Spoje zmíněných autobusových linek budou vedeny z prostoru „náhradní autobusové stanice“ v ul. Příčná po následujících objízdných trasách:

Ve směru Unčovice / Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – ul. Palackého – II/449 ul. Palackého s obsluhou zastávky Litovel,Palackého a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Ve směru Červenka / Nové Zámky / Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – silnice II/449 ul. Dukelská a po nově zrekonstruovaném úseku dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.