Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice 1. máje v Mohelnici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 10. 2018 - 19. 10. 2018

Úplná uzavírka ulice 1. máje v Mohelnici

Termín:  od 15.10.2018 do 19.10.2018

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 932275, 932284, 933241, 933242, 933243, 933245, 933246, 933248, 933249, 933250, 933251, 933252, 933253 a 930455 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při úplné uzavírce nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněn průjezd a dotčené spoje výše uvedených linek budou vedeny po objízdné trase. Ta povede z ulice Družstevní s odbočením na zastávku Mohelnice, SIEMENS aut.st. Po dobu úplné uzavírky bude tato místní komunikace zobousměrněna a autobusy se budou otáčet na zastávce Mohelnice, SIEMENS aut.st. a dále dle licence.

Z důvodu objízdné trasy nebude obsluhována zastávka Mohelnice, SIEMENS ul.1.máje.

Linka 933242:

Po dobu úplné uzavírky bude linka 933242 vedena po objízdné trase ze zastávky Mohelnice, tržnice na ulici Nádražní a Družstevní s odbočením vlevo na MK k zastávce Mohelnice, SIEMENS aut.st. a dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná.

Z důvodu objízdné trasy nebudou linkou 933242 obsluhovány zastávky Mohelnice, PENNY MARKET; Mohelnice, Pod bránou; Mohelnice, Růžová; Mohelnice, Pionýrů a Mohelnice, bazén.