Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Vančurova a B. Němcové v Šumperku

Změna v autobusové dopravě
1. 9. 2021 0:00 - 15. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulic Vančurova a B. Němcové v Šumperku

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci vodovodu dojde k úplné uzavírce ul. Vančurova a ul. B. Němcové v Šumperku.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930207, 930222, 930246, 931207, 932207, 932246, 933246, 935231, 935233, 935234 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ul. Vančurova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdných trasách:

 

Linky 930206, 930207, 930222, 930246, 931207, 932207, 932246, 933246

Spoje budou vedeny ze zastávky Šumperk,Mototechna obousměrnou objízdnou trasou dále po III/39616 ul. Havlíčkova – ul. Myslbekova – ul. Zábřežská do zastávky Šumperk,nemocnice a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka MHD 935231

Spoje budou vedeny ze zastávky Šumperk,Mototechna obousměrnou objízdnou trasou dále po III/39616 ul. Havlíčkova – ul. Myslbekova – ul. Zábřežská s obsluhou náhradní zastávky Šumperk,Zábřežská samoobsluha a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumperk,Zábřežská samoobsluha nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 50 m dále na panely v travnatém pásu u křižovatky s ul. Myslbekova k náhradnímu označníku.

Zastávka Šumperk,Vančurova 41 nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka MHD 935233

Spoje budou vedeny z náhradní zastávky Šumperk,Zábřežská samoobsluha, případně ze zastávky Šumperk,nemocnice jednosměrnou objízdnou trasou dále po ul. Zábřežská – ul. Myslbekova – III/39616 ul. Havlíčkova, Husovo nám. do zastávky Šumperk,Mototechna a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumperk,Zábřežská samoobsluha nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 50 m dále na panely v travnatém pásu u křižovatky s ul. Myslbekova k náhradnímu označníku.

Zastávka Šumperk,Vančurova 41 nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka MHD 935234

Spoje budou vedeny ze zastávky Šumperk,Mototechna jednosměrnou objízdnou trasou dále po III/39616 ul. Havlíčkova – ul. Myslbekova – ul. Zábřežská do zastávky Šumperk,nemocnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šumperk,Vančurova 16 nebude obsluhována bez náhrady.