Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic tř. Svobody a Aksamitova v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 8. 2022 0:00 - 18. 9. 2022 23:00

Úplná uzavírka ulic tř. Svobody a Aksamitova v Olomouci

Z důvodu několika souběžných stavebních akcí dojde k úplné uzavírce ul. tř. Svobody a ul. Aksamitova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 8. 8. 2022 do 18. 9. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780439, 780442, 890302, 890370, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891370, 891371, 891375, 891377, 891378, 891392, 891400, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedený prostorem křižovatky ulic Aksamitova x tř. Svobody (ani v přímém směru po tř. Svobody) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje zmíněných linek ve směru ul. 17. listopadu – tř. Kosmonautů obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha budou vedeny objízdnou trasou z prostoru Tržnice–plocha – ul. Vídeňská – ul. Polská – ul. 17. listopadu a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněných linek ze směru tř. Kosmonautů – ul. 17. listopadu obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha budou vedeny do prostoru Tržnice–plocha stejně jako doposud.

Spoje zmíněných linek ve (ze) směru ul. Polská – ul. Rooseveltova / Schweitzerova obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha budou vedeny z (do) prostoru Tržnice–plocha stejně jako doposud.

Spoje zmíněných linek ve (ze) směru Okresní soud – nám. Národních hrdinů obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha budou z (do) prostoru Tržnice–plocha vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. Aksamitova – ul. Vídeňská – ul. Nerudova – ul. tř. Svobody a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněných linek (mimo linku 780411) ve (ze) směru Okresní soud – nám. Národních hrdinů obsluhující zastávku Olomouc,tržnice budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. 17. listopadu / ul. Polská – ul. Vídeňská (okolo prostoru Tržnice–plocha) – ul. Nerudova s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Olomouc,tržnice (směr z Olomouce) – ul. tř. Svobody s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Olomouc,tržnice (směr do Olomouce) a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

U linky 780411 dojde ke změně obsluhy zastávky a trasování spojů:

Sudé spoje (směr z Olomouce) mimořádně obslouží zastávku Olomouc,Tržnice plocha a po obsloužení budou vedeny objízdnou trasou z prostoru Tržnice–plocha – ul. Polská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Olomouc,tržnice nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Tržnice plocha (označník č. 1).

Zastávka Olomouc,Tržnice plocha bude obousměrně obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Olomouc,tržnice nebude spoji dotčených linek 890302, 891364, 891392 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • pro směr do Olomouce bude přemístěna na tř. Svobody do vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy před Filozofickou fakultu UP Olomouc k náhradnímu označníku
  • pro směr z Olomouce bude přemístěna do ul. Nerudova v blízkosti budovy č. p. 1 k náhradnímu označníku

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.

Na zmíněnou linku 780411 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V ulicích Nerudova a Vídeňská bude vyloučeno parkování vozidel a zrušeno jednosměrné vedení silničního provozu.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 411