Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic SNP a U Cihelny v Držovicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 3. 2021 - 25. 4. 2021

Úplná uzavírka ulic SNP a U Cihelny v Držovicích

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě dojde k částečným a úplným uzavírkám ulic SNP a U Cihelny v Držovicích.

Termín uzavírky: od 8.3. do 25.4.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780402 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

ETAPA 1 –   8.3. – 28.3.2021 – dopravní omezení v ul. SNP (u kostela)

ETAPA 2 –   8.3. – 14.3.2021 – dopravní omezení v ul. SNP (u kostela) a v křiž. ul. SNP x U Cihelny

ETAPA 3 – 15.3. – 25.4.2021 – úplná uzavírka ul. U Cihelny

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech ETAP 1, 2 – 8.3. – 28.3.2021 – dopravní omezení v ul. SNP (u kostela) a v křiž. ul. SNP x ul. U Cihelny

V průběhu obou etap nebude autobusům zmíněné linky umožněno, vzhledem k šířkovým poměrům, odbočení z ul. U Cihelny do ul. SNP (směr autobusová točna) v obou směrech.

Z tohoto důvodu budou spoje dotčené linky předčasně ukončeny, nebo začínat v náhradní zastávce Držovice,kostel v ul. U Cihelny a dále budou vedeny po jednosměrné objízdné trase v Držovicích ul. U Cihelny – s odbočením vpravo na ul. SNP – ul. Svadůvky – s odbočením vlevo na ul. Olomoucká a dále ve své trase.

Zastávka Držovice,cihelna (směr Prostějov) nebude obsluhována.

Zastávka Držovice,cihelna (směr točna) bude sloužit i pro nástup cestujících směr Prostějov.

Zastávka Držovice,kostel (směr točna) bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Držovice,kostel (směr Prostějov) bude přemístěna do ul. U Cihelny na chodník v blízkosti domu č. p.11 k náhradnímu označníku. V této zastávce budou spoje začínat i končit.

Zastávka Držovice,točna bude zrušena bez náhrady.


V termínech ETAPA 3 – 15.3. – 25.4.2021 – úplná uzavírka ul. U Cihelny

Tato etapa nahrazuje Etapu 1, která se termínově překrývá s touto etapou.

Uvedeným úsekem v rámci této etapy nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Držovicích ul. SNP s obsluhou stávající zastávky Držovice,kostel – dále rovně po ul. SNP – vlevo ul. Svadůvky – s odbočením vlevo na ul. Olomoucká a dále ve své trase.

Zastávka Držovice,cihelna nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejbližší stávající zastávka bude Držovice,kostel.

Zastávky Držovice,kostel; Držovice,točna budou opět obsluhovány dle platného jízdního řádu.

 

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád (pro Et. 1+2 a Et. 3), ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.