Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Pionýrů a Květná v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
4. 11. 2019 - 15. 11. 2019

Úplná uzavírka ulic Pionýrů a Květná v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků bude v ulicích Pionýrů a Květná ve městě Mohelnice omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 4.11. do 14.11.2019 (prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 933242 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedený úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Liché spoje – ze zastávky Mohelnice,aut.st. – ul. Okružní – nám. Tyrše a Fügnera na náhradní zastávku Mohelnice,kino (náhradní za zastávku Mohelnice,PENNY MARKET směr SIEMENS) – a dále po ul. Nádražní, ul. Družstevní, ul. 1. máje, ul. Spartakiádní, ul. Staškova a ul. 1. máje ul. na zastávku Mohelnice,bazén a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Sudé spoje – ze zastávky Mohelnice,bazén – dále po ul. 1. máje – na ul. Spartakiádní, ul. Staškova, ul. 1. máje, ul. Družstevní, ul. Nádražní, nám. Tyrše a Fügnera a po ul. Zábřežská na náhradní zastávku Mohelnice,PENNY MARKET směr aut. st. (náhradní za zastávku Mohelnice,Tržnice) a dále na ul. Mlýnská na zastávku Mohelnice,Mlýnská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Místo zastávky Mohelnice,PENNY MARKET (směr SIEMENS) bude využívána zastávka Mohelnice,kino.

Místo zastávky Mohelnice,Tržnice bude využívána zastávka Mohelnice,PENNY MARKET (směr aut. st.).

Zastávky Mohelnice,Pod bránou; Mohelnice,Pionýrů; Mohelnice,Růžová nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.