Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Jiráskova a Smetanova v Uničově

Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 0:00 - 31. 7. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulic Jiráskova a Smetanova v Uničově

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodu dojde k úplné uzavírce ulic Jiráskova a Smetanova v Uničově.

Termín uzavírky: od 6.4. 19.4. (odloženo) do 31.7.2021.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890326, 890335, 890336, 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Po ulicích Jiráskova a Smetanova v Uničově nejsou vedeny žádné spoje zmíněných linek. V důsledku výkopových prací v ul. Jiráskova však dojde k znemožnění průjezdu spojů zmíněných linek i ul. Pionýrů.

 

V termínu od 1.6. do 11.6.2021 – úplná uzavírka ul. Pionýrů včetně BUS.

Uvedeným úsekem ul. Pionýrů nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890326 (sp. č. 5, 9, 24, 30)

Spoje č. 5 a 9 budou náhradou začínat na Moravském náměstí ze zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. a dále – okružní křižovatka – ul. Dukelská do zastávky Uničov,Dukelská a dále ve svých trasách.

Spoje č. 24 a 30 budou vedeny ze silnice II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská do zastávky Uničov,Dukelská, kde budou spoje ukončeny.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,sídl.Moravské nám. (směr centrum).

 

Linka 890335 (sp. č. 5)

U spoje č. 5 bude změněno trasování ze silnice II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská – II/444 ul. Mohelnická – ul. Bratří Čapků – Moravské nám. do zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. a dále ve své trase.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890336 (sp. č. 4)

U spoje č. 4 bude změněno trasování ze silnice II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská – II/444 ul. Mohelnická – ul. Bratří Čapků – Moravské nám. do zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. a dále ve své trase.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Linka 890922 (sp. č. 3, 5, 7, 9, 11, 37, 39, 2, 4, 22, 30)

Spoje č. 3, 5, 7, 9, 11, 39 budou začínat až na Moravském náměstí ze zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. a dále – okružní křižovatka – ul. Dukelská do zastávky Uničov,Dukelská a dále ve svých trasách.

Spoj č. 37 bude začínat až na Moravském náměstí ze zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. a dále – okružní křižovatka – ul. Plzeňská a dále ve své trase směr aut.st.

Spoje č. 2, 4, 22, 30 ze zastávky Uničov,poliklinika dále po ul. Nemocniční – přes II/449 ul. Litovelská – ul. Dukelská do zastávky Uničov,Dukelská, kde budou spoje ukončeny.

Zastávka Uničov,sídl.Pionýrů nebude obsluhována. Nejblíže obsluhovaná zastávka bude Uničov,sídl.Moravské nám. (směr centrum).

 

Autobusy zmíněných linek, které začínají v zastávce Uničov,sídl.Moravské nám. (směr centrum) budou do zastávky najíždět po trase II/444 ul. Mohelnická – ul. Bratří Čapků – Moravské nám.