Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Vápenice v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2020 - 30. 8. 2020

Úplná uzavírka ul. Vápenice v Prostějově

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k uzavírce silnice II/150A, ul. Vápenice v Prostějově.

Termín uzavírky: od 1.7. do 30.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraj 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – II/150 ul. Vrahovická / v opačném směru ul. Svatoplukova – II/150 ul. Svatoplukova – II/150 ul. Újezd, Wolkerova, Palackého – II/150A ul. Blahoslavova – okružní křižovatka – zpět na II/150A ul. Blahoslavova do zastávky Prostějov,Floriánské nám. a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem je vedena i linka 726261 dopravce ČAD Blansko a.s., která bude vedena shodně po výše uvedené objízdné trase.