Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Vápenice v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2020 - 30. 8. 2020

Úplná uzavírka ul. Vápenice v Prostějově

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k uzavírce silnice II/150A, ul. Vápenice v Prostějově.

Termín uzavírky: od 1.7. do 3.8.2020 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraj 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. – II/150 ul. Vrahovická / v opačném směru ul. Svatoplukova – II/150 ul. Svatoplukova – II/150 ul. Újezd, Wolkerova, Palackého – II/150A ul. Blahoslavova – okružní křižovatka – zpět na II/150A ul. Blahoslavova do zastávky Prostějov,Floriánské nám. a dále ve svých trasách dle licencí.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem je vedena i linka 726261 dopravce ČAD Blansko a.s., která bude vedena shodně po výše uvedené objízdné trase.


Prostějov – Floriánské náměstí

S platností od 27. 7. 2020 po dobu uzavírky ul. Vápenice nebudou linky 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 obsluhovat zastávku Prostějov, Floriánské nám. ve směru na autobusové nádraží. Jako náhradní bude sloužit zastávka Prostějov, Palackého.