Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Strejcova v Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
26. 8. 2019 - 6. 9. 2019

Úplná uzavírka ul. Strejcova v Zábřehu

Z důvodu opravy vodovodu v ul. Strejcova v Zábřehu bude omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 26.8. do 6.9.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 936001 a 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

26.8.2019              částečná uzavírka ul. Strejcova – mimo BUS

27.8. – 6.9.2019    úplná uzavírka ul. Strejcova – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu úplné uzavírky ul. Strejcova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,IV.škola – dále po ul. Severovýchod – s odbočením vpravo na ul. Strejcova – vlevo na ul. Svobodov – s výjezdem na silnici II/369 ul. Dvorská – s odbočením na ul. Bezručova do zastávky Zábřeh,Zubní odd. a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Zábřeh,Strejcova nebude obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k mírnému zpoždění do 3 minut.