Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Staškova v Uničově

Změna v autobusové dopravě
16. 8. 2021 0:00 - 3. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka ul. Staškova v Uničově.

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/446 ul. Staškova a částečné uzavírce křižovatky silnic II/446 ul. Hrdinů a II/449 ul. Litovelská v Uničově.

Termín uzavírky: od 16. 8. 2021 do 19. 9. 3. 10. 2021 (prodloužení termínu)

 Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312, 950157 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.; 890326, 890335 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Etapa 1.+2. 16. 8. 2021 – 26. 9. 2021 úplná uzavírka sil. II/446 ul. Staškova, od ul. Hrdinů po ul. Olomoucká – včetně BUS

Etapa 3.    27. 9. 2021 – 3. 10. 2021 částečná uzavírka křižovatky silnic II/446 ul. Hrdinů a II/449 ul. Litovelská – mimo BUS a úplná uzavírka sil. II/446 ul. Staškova, od ul. Hrdinů po ul. Olomoucká – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1.+2.: 16. 8. 2021 – 26. 9. 2021 úplná uzavírka sil. II/446 ul. Staškova, od ul. Hrdinů po ul. Olomoucká – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice II/446 ul. Staškova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890312

Spoj č. 5 bude vedený ze zastávky Uničov,hřbitov po II/449 ul. Litovelská a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo nám. a dále ve své trase směr aut. st.

 

Linka 890326

Spoje č. 1, 7, 10, 17, 20 budou vedeny ze zastávky Uničov,Dukelská po ul. Dukelská – II/449 ul. Litovelská a dále po obousměrné objízdné trase ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo,nám., případně dále ve svých trasách směr UNEX.

Spoj č. 30 bude vedený ze zastávky Uničov,Bezručovo nám. po silnici III/44624 ul. Stromořadí a dále po jednosměrné objízdné trase II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská – ul. Pionýrů do zastávky Uničov,sídl.Pionýrů.

 

Linka 890335

Spoj č. 1 bude vedený ze zastávky Uničov,hřbitov po II/449 ul. Litovelská a dále po jednosměrné objízdné trase ze silnice II/449 ul. Litovelská – ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo nám. a dále ve své trase směr UNEX.

Spoje č. 22, 26 budou vedeny ze zastávky Uničov,Bezručovo nám. po silnici III/44624 ul. Stromořadí a dále po jednosměrné objízdné trase – II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční – II/449 ul. Litovelská a dále ve svých trasách směr Střelice.

Spoj č. 5 bude vedený ze zastávky Uničov,sídl.Moravské nám. po ul. Pionýrů a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Dukelská – II/446 ul. Litovelská – ul. Nemocniční – II/446 ul. Olomoucká – III/44624 ul. Stromořadí do zastávky Uničov,Bezručovo nám. a dále ve své trase směr aut. st.


V termínu Etapa 3.: 27. 9. 2021 – 3. 10. 2021 částečná uzavírka křižovatky silnic II/446 ul. Hrdinů a II/449 ul. Litovelská – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení


V termínu Etapa 3.: 27. 9. 2021 – 3. 10. 2021 úplná uzavírka sil. II/446 ul. Staškova, od ul. Hrdinů po ul. Olomoucká – včetně BUS

Pokud se budou realizovat stavební práce v pracovních dnech, tak spoje zmíněných linek 890312, 890326 a 890335 budou vedeny stejně jako v termínu „Etapa 1.+2“.

Pokud se budou realizovat stavební práce o víkendu (st. svátku), tak uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.