Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Sokolská v Zábřehu

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 11. 2019 - 31. 3. 2020

Úplná uzavírka ul. Sokolská v Zábřehu

Z důvodu rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě bude v ul. Sokolská ve městě Zábřehu omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 4.11.2019 do 31.3.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 936001 a 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linka 932276

bude v úseku Zábřeh – Nemile / Hněvkov vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Zábřeh,aut.st. po ul. Valová – silnici III/31537 ul. Havlíčkova – ul. Nemilská – ul. K Vápeníkám – ul. Na Výsluní – s odbočením na silnici III/31534 ul. Jiráskova, kde obslouží náhradní zastávku Zábřeh,nem. a dále ve své trase.

Autobusová zastávka Zábřeh,nem. směr Nemile / Hněvkov nebude touto linkou obsluhována s náhradou u přenosného označníku umístěného o cca 400m vpřed před dům č.p.40 v ul. Jiráskova.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka MHD Zábřeh 936001

bude ze zastávky Zábřeh,Sušilova-škola vedena po jednosměrné objízdné trase dále po silnici II/315 ul. Sušilova – s odbočením do ul. U Bořin – ul. Krumpach – ul. U Horního rybníka – zpět na silnici II/315 ul. Sušilova – s odbočením vpravo do ul. Morávkova – ul. Valová do zastávky Zábřeh,aut.st. a dále ve své trase.

Autobusové zastávky Zábřeh,rozc.Kouty a Zábřeh,B.Němcové nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka MHD Zábřeh 936002

bude ze zastávky Zábřeh,Sušilova-škola vedena po jednosměrné objízdné trase dále po silnici II/315 ul. Sušilova – s odbočením do ul. U Bořin – ul. Krumpach – ul. U Horního rybníka – zpět na silnici II/315 ul. Sušilova – s odbočením vpravo do ul. Morávkova – ul. Valová – ul. Žižkova – Masarykovo nám. s obsluhou zastávky Zábřeh,nám.Masarykovo – a dále ul. Komenského – silnice III/31534 ul. Jiráskova do zastávky Zábřeh,nem. a dále ve své trase.

Autobusová zastávka Zábřeh,rozc.Kouty nebude obsluhována bez náhrady.

Autobusová zastávka Zábřeh,B.Němcové nebude obsluhována s náhradou v zastávce Zábřeh,nám.Masarykovo.

 

Na obě linky MHD budou vydány výlukové jízdní řády, ve kterých budou upřesněny časové polohy spojů a obslužnost jednotlivých zastávek, viz níže.