Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Revoluční v Rýmařově

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2021 0:00 - 29. 10. 2021 23:00

Úplná uzavírka ul. Revoluční v Rýmařově

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/370 ul. Revoluční v místě mostu ev. č. 370-019 ve městě Rýmařov v Moravskoslezském kraji.

Termín uzavírky: od 7. 7. 2021 (předpoklad) do 29. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 930920, 950904 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890921

Spoje budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po silnici II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/445 ul. tř. Hrdinů – silnici III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka s obsluhou náhradní zastávky Rýmařov,8.května křiž. – silnici II/370 ul. 8.května a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Rýmařov,8.května křiž. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. U Potoka před dům č. p. 26 k náhradnímu označníku.

 

Linka 930920

Spoje budou vedeny ze zastávky Rýmařov,aut.st. po silnici II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/445 ul. tř. Hrdinů – silnici III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka – silnici II/370 ul. 8.května – silnici II/445 ul. Revoluční a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původní poloze bez omezení.

 

Linka 950904

Spoje budou vedeny od Šternberku ve své trase po silnici II/445 ul. tř. Hrdinů – silnici II/370 ul. Okružní s obsluhou zastávky Rýmařov,aut.st. – po silnici II/370 ul. Okružní a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/445 ul. tř. Hrdinů – silnici III/4459 ul. Nádražní – ul. Žižkova – ul. U Potoka – silnici II/370 ul. 8.května – silnici II/445 ul. Revoluční a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původní poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění přibližně do 3 min.