Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Osvobození v obci Petrov n. Desnou

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 6. 2020 - 31. 5. 2021

Úplná uzavírka ul. Osvobození v obci Petrov n. Desnou

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu ev. č. 44636A-1 přes řeku Desnou dojde k úplné uzavírce na silnici III/44636a ul. Osvobození v obci Petrov n. Desnou – Rapotín.

Termín uzavírky: od 18.6. do 18.12.2020 31.5.2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930210 a 930215 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu uzavírky silnice III/44636a a přilehlého mostu ev. č. 44636A-1 nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

 

Linka 930210

sp. č. 3, 5, 203, 7, 9, 11 budou vedeny ze zastávky Vikýřovice,bývalá hasičárna dále po III/44636 ul. Petrovská – s obsluhou náhradní zastávky Petrov n.Des.,škola – s odbočením na I/11 ul. Šumperská do náhradní zastávky Rapotín,u hřiště a dále ve své trase.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávkách Rapotín,u hřiště (směr Šumperk) a Petrov n.Des.,škola (směr Petrov n.D.).

sp. č. 2, 4, 6, 204, 8, 10, 12, 14 budou vedeny z náhradní zastávky Rapotín,u hřiště dále po I/11 ul. Šumperská – s odbočením na III/44636 ul. Petrovská – s obsluhou náhradní zastávky Petrov n.Des.,škola (směr Vikýřovice) – dále po III/44636 ul. Petrovská do zastávky Vikýřovice,bývalá hasičárna a dále ve svých trasách.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována s náhradou v zastávce Rapotín,u hřiště (směr Petrov n. D.) a Petrov n.Des.,škola (směr Vikýřovice).

sp. č. 205 a 13 budou vedeny ze zastávky Rapotín,pila – dále po I/11 ul. Šumperská – ul. Osvobození – nám. Svobody do zastávky Rapotín,kostel.

 

Linka 930215

sp. č. 11, 17, 21, 23, 25 budou vedeny ze zastávky Petrov n.Des.,škola dále po III/44636 ul. Petrovská – s odbočením vpravo na I/11 ul. Šumperská a dále ve svých trasách.

Spoje nebudou obsluhovat zastávky Rapotín,kostelRapotín,hřiště s náhradou v zastávce Petrov n.Des.,škola (směr Petrov n.D.).

sp. č. 14 bude vedený ze zastávky Petrov n.Des.,žel.st. zpět po III/01120 – s odbočením na I/11 ul. Šumperská – III/44636 ul. Petrovská do náhradní zastávky Petrov n.Des.,škola (směr Vikýřovice) a dále ve své trase.

Spoj nebude obsluhovat zastávku Rapotín,kostel s náhradou v zastávce Petrov n.Des.,škola (směr Vikýřovice)

sp. č. 13, 12, 18, 16 budou vedeny po I/11 ul. Šumperská a III/44636a do zastávky Rapotín,kostel dle stávajícího JŘ.

Zastávka Rapotín,kostel bude těmito spoji obsluhována.

 

Vzhledem k tomu, že zastávka Petrov n.Des.,škola existuje v současné době jen ve směru Petrov n. D., bude zřízena i v opačném směru (směr Vikýřovice), a to v náhradním prostoru naproti současné zastávky.

Na dotčené linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.