Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Hlubočky

Změna v autobusové dopravě
2. 3. 2020 - 5. 3. 2020

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Hlubočky

Z důvodu opravy železničního přejezdu P7529 dojde k úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v obci Hlubočky i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 2.3.2020 8:00 hod. do 4.3.2020 16:00 hod. (předčasně ukončený termín)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mrsklesy,kulturní dům nebo Mrsklesy,křižovatka po silnici III/44318 před obec Kovákov, kde odbočí vlevo na účelovou komunikaci do Velké Bystřice a dále odbočí na silnici III/44317 do Mariánského Údolí.

Zastávka Mrsklesy,Kovákov bude obousměrně zrušena s náhradou u přenosného označníku v blízkosti křižovatky silnice III/44318 a účelové komunikace směr Velká Bystřice, viz situační mapa pod článkem.

Z důvodu vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění cca do 3 minut.