Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Červenka

Změna v autobusové dopravě
28. 10. 2019 - 24. 11. 2019

Úplná uzavírka ul. Nádražní v obci Červenka

Z důvodu výstavby chodníků a realizace dalších stavebních prací bude v ul. Nádražní v obci Červenka omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 28.10. do 24.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890304, 890312 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890335 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  1. 28.10. – 3.11. 2019 – příčné překopy
  2. 18.11. – 24.11.2019 – výstavba středového ostrůvku

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Po celou dobu úplné uzavírky nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase: po obsloužení zastávky Červenka,žel.st. se otočí v prostoru před odbavovací budovou ČD a budou pokračovat zpět po místní komunikaci (souběžná se železnicí) směr hřbitov s napojením na silnici II/449 ul. Vítězná a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.