Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Nádraží v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
1. 10. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka ul. Nádraží v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce komunikace v ul. Nádraží v Mohelnici, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky od 1.10. do 30.11.2019 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933241, 933242, 933251, 933252, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, až do doby pokládky živičných vrstev.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V termínu od 4.11. do 17.11.2019 dojde k částečnému omezení vedení zmíněných linek v ul. Nádraží, kdy bude umožněn obousměrný příjezd do přednádražního prostoru pouze ve směru od čerpací stanice LPG, viz mapa níže.

Zastávka Mohelnice,žel.st. bude obsloužena v průvodních polohách.


V zatím neupřesněném termínu pokládky živičných vrstev

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po silnici II/444 s odbočením vlevo na místní komunikaci k areálu garáží, kde se budou otáčet a obsluhovat přemístěnou zastávku Mohelnice,žel.st. u náhradního označníku.

Zastávka Mohelnice,žel.st. bude přemístěna o cca 350m k přenosnému označníku do prostoru místní komunikace před garážemi, viz mapa níže.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.