Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Na Záhumení v obci Lutín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
10. 5. 2019 - 12. 5. 2019

Úplná uzavírka ul. Na Záhumení v obci Lutín

Z důvodu pořádání hodové slavnosti bude omezený průjezd ulicí Na Záhumení v Lutíně i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 10.5.2019 15:00 hod. do 12.5.2019 20:00 hod.
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891371, 891378 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.
 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených autobusových linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po ulici Školní s odbočením u obecního úřadu propojkou okolo parkoviště na ulici Na Zábraní a U Kapličky s napojením zpět na silnici III/44814 a dále ve stávající trase.
Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.