Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Mlýnská v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě
11. 9. 2019 - 12. 9. 2019

Úplná uzavírka ul. Mlýnská v Mohelnici

Z důvodu rekonstrukce vozovky v ulici Mlýnská v Mohelnici, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 11.9. do 12.9.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932275, 933241, 933242, 933243, 933250, 933251, 933252 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Mohelnice,PENNY MARKET / Mohelnice,Tržnice – dále po silnici III/4446 ul. Zábřežská – na silnici I/44 – s výjezdem EXIT 234 na silnici I/35 ul. Třebovská do zastávky Mohelnice,Třebovská – případně linky pokračující dále – po ul. Okružní do zastávky Mohelnice,aut.st.

Linka 933243 / pouze sp.č.6 bude předčasně ukončen v zastávce Mohelnice,PENNY MARKET.

 

Zastávka Mohelnice,Mlýnská nebude obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou, je nutné počítat s mírným zpožděním cca do 5 minut.