Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Lipová ve městě Staré Město

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2021 0:00 - 28. 5. 2022 23:00

Úplná uzavírka ul. Lipová ve městě Staré Město

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44646 ul. Lipová v místě mostu ev. č. 44646-2 ve městě Staré Město.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 31. 5. 2022 27. 5. 2022 (zkrácení prodlouženého termínu)

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930213 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (sp. č. 2, 4, 6, 202, 204, 10, 206, 12, 16, 208, 210) zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po otočení a obsluze stávající zastávky Staré Město,žel.st. – zpět po ul. Nádražní – II/446 ul. Hanušovická – a dále ve svých trasách směr Chrastice a Vysoké Žibřidovice – případně po II/446 směr nám. Osvobození do zastávky Staré Město,nám.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení. 


Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 213