Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Dukelská v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 6. 2020 - 15. 12. 2020

Úplná uzavírka ul. Dukelská v Litovli

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/449 ul. Dukelská v Litovli (v úseku od BILLY po autobusové nádraží).

Termín uzavírky: od 15.6. do 30.11.2020 15.12.2020 (Předpokládaný termín ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313, 933244, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890335, 891376 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ani nebude umožněno využívat prostor současného autobusového stanoviště v Litovli, které bude přemístěno do náhradních prostor na vymezené ploše parkoviště v ul. Příčná v blízkosti supermarketu BILLA.

Se zástupci stavby byl dojednán ústupek, kdy od počátku stavby přibližně do 1.11.2020, bude umožněno obousměrné vedení spojů zmíněných linek částečně úsekem stavby, a to II/449 ul. Dukelská (ve směru od mostu ev. č. 449-036 přes Mlýnský potok) – ul. Příčná.

 

Zmíněné autobusové linky budou vedeny z prostoru „náhradního autobusového stanoviště“ v ul. Příčná po následujících objízdných trasách:

V termínu od 15.6. do 1.11.2020:

Ve směru Unčovice / Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – II/449 ul. Dukelská – II/449 ul. Palackého s obsluhou zastávky Litovel,Palackého a dále ve svých trasách.

Ve směru Červenka / Nové Zámky / Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – ul. Palackého – ul. Čihadlo – ul. Studentů – ul. Kollárova – ul. Vítězná – ul. Kysucká – silnice II/449 Dukelská a dále ve svých trasách.

 

V termínu od 2.11. do 15.12.2020:

Ve směru Unčovice / Nasobůrky po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – ul. Palackého – II/449 ul. Palackého s obsluhou zastávky Litovel,Palackého a dále ve svých trasách.

Ve směru Červenka / Nové Zámky / Tři Dvory po obousměrné objízdné trase z ul. Příčná – ul. Palackého – ul. Čihadlo – ul. Studentů – ul. Kollárova – ul. Vítězná – ul. Kysucká – silnice II/449 Dukelská a dále ve svých trasách.

 

Autobusová zastávka Litovel,aut.st. nebude po celou dobu stavby obsluhována v původní poloze s náhradou ve zmíněném prostoru parkoviště v blízkosti supermarketu BILLA.

Správu nad tímto prostorem náhradní zastávky Litovel,aut.st. bude zajišťovat správce současného autobusového stanoviště ČSAD Ostrava a.s. Současný správce také zajistí i potřebný počet náhradních označníků odjezdových stání včetně jejich instalace, vylepení jízdních řádů / výlukových jízdních řádů a samotnou organizaci odbavování a průjezdů autobusů v prostoru náhradního autobusového stanoviště.

 

Na zmíněné linky (konkrétně 890302, 890307, 890309, 890310 a 890335) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Na zmíněné linky (konkrétně 890312 a 890313) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek až od 1.7.2020, z důvodu souběžné úplné uzavírky křižovatky silnic II/444 s II/446 ve městě Uničov, více informací zde  a uzavírky ul. Věžní a ul. Uničovské ve Šternberku, více informací zde.