Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Dluhonská v Přerově v místě žel. přejezdu

Změna v autobusové dopravě
19. 10. 2019 - 20. 10. 2019

Úplná uzavírka ul. Dluhonská v Přerově v místě žel. přejezdu

Z důvodu rekonstrukce žel. přejezdu P6525 na ul. Dluhonská a přilehlé křižovatky silnice III/01857 ul. Předmostská s ul. U Hřiště v Přerově – Dluhonicích, bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 19.10. do 20.10.2019

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920511 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem přilehlé křižovatky nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Přerov,Velká Dlážka dále po silnicích III/04724 – I/55 ul. Olomoucká – s odbočením na silnici II/150 do zastávky Rokytnice,Hliníky a dále ve svých trasách.

Zastávky Přerov,Předmostí,Dluhonská; Přerov,Dluhonice,náves; Přerov,Dluhonice,konečná nebudou obsluhovány bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

V současné době platí na zmíněné lince výlukový JŘ (s platností do 30.11.2019) z důvodu uzavírky mostu u Majetína, kdy z oběhových důvodů vozidel a nemožnosti bezpečného odbočení v části Rokytnice – Hliníky na místní komunikaci do Dluhonic v obou směrech do i z Přerova, není možné zajistit obslužnost MČ Dluhonice.

 

V termínu úplné uzavírky bude obslužnost MČ Dluhonice zajištěna linkou MHD 925111, kdy dotyčná linka bude zajíždět ve směru od Přerova na točnu v ul. Dluhonská (v blízkosti PRECHEZY) cca 100m před žel. přejezdem.