Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka třídy Svobody v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 0:00 - 31. 8. 2020 23:00

Úplná uzavírka třídy Svobody v Olomouci

Z důvodu opravy tramvajového ostrůvku a přilehlé vozovky dojde k úplné uzavírce tř. Svobody v Olomouci.

Termín uzavírky: od 13.7. do 21.8.2020 31.8.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442, 890302, 891364 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891371, 891375, 891377, 891378, 891392 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

13.7. – 22.7.2020 úplná uzavírka MIMO BUS (VLD i DPMO)

22.7. – 31.8.2020 úplná uzavírka VČETNĚ BUS VLD, MIMO DPMO

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce se konkrétně dotýkají tramvajového ostrůvku zastávky Olomouc,Náměstí Hrdinů směr Neředín a přilehlých jízdních pruhů vozovky směr Neředín / ul. Na Střelnici.


V termínu 13.7. – 22.7.2020 úplná uzavírka MIMO BUS (VLD i DPMO)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky ve stavebním úseku.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.


V termínu 22.7. – 31.8.2020 úplná uzavírka VČETNĚ BUS VLD, MIMO DPMO a linku VLD 890302

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek pouze ve směru od Nám. Hrdinů na Tržnici s obsluhou zastávek bez omezení, dle platných jízdních řádů.

V opačném směru od Tržnice na Nám. Hrdinů nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících jednosměrných objízdných trasách:

 

Linky 891364, 891392

Dotčené spoje těchto linek budou vedeny z tř. Svobody – vlevo ul. Havlíčkova – vpravo ul. Krapkova – vpravo II/448 ul. Palackého – ul. Palackého – Nám. Hrdinů – vlevo ul. Legionářská s obsluhou zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů (označník H) – II/448 ul. Studentská a dále ve své trase dle licence.

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů (označník G „u spořitelny“) nebude linkou 891364 obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Olomouc,Nám.Hrdinů (označník H v ul. Legionářská)

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Pro autobusy VLD v systému IDSOK bude umístěním přechodného dopravního značení umožněno odbočování vlevo ve směru z ul. Palackého přes Nám. Hrdinů do ul. Legionářské.  

 

Linka 890302

Dotčené „spěšné spoje“ z Olomouce do Litovle budou vedeny ze zastávky Olomouc,tržnice po tř. Svobody a dále ve své trase dle licence s obsluhou zastávky Olomouc,Nám.Hrdinů (označník G „u spořitelny“)  .

Zastávka Olomouc,Nám.Hrdinů (označník G „u spořitelny“) bude touto linkou obsluhována.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule (směr Litovel) bude touto linkou obsluhována.

Při průjezdu dotčených spojů úsekem stavby na Nám. Hrdinů budou autobusy vedeny okolo tram. zastávky Olomouc,Náměstí Hrdinů po tram. kolejích. Průjezd je povolen pouze pro „spěšné spoje“ této linky!

 

Linky 780439, 780442, 891371, 891375, 891377

Dotčené spoje těchto linek budou vedeny ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha – vpravo ul. Polská – vlevo ul. Schweitzerova – I/35 ul. Velkomoravská, ul. Albertova, ul. Foerstrova s obsluhou náhradní zastávky Olomouc,Foerstrova – vlevo II/448 tř. Míru a dále ve své trase dle licence.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule (směr Neředín) nebude obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Foerstrova (směr Neředín)