Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice v Brodku u Přerova

Změna v autobusové dopravě
6. 8. 2013 - 14. 8. 2013

silnice II/150, III/0553 a III/0552 v Brodku u Přerova

V termínu od úterý 6. srpna 2013 do středy 14. srpna 2013 je uzavřena silnice II/150, III/0553 a III/0552 v Brodku u Přerova. Důvodem je realizace akce „Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková” – oprava povrchu komunikací, která bude realizována po následujících etapách:

1. etapa v termínu od 6. 8. 2013 do 9. 8. 2013 silnice II/150 od křižovatky se silnicí III/0552 po konec obce směrem do Rokytnice a silnice III/0553 od křižovatky se silnicí II/150 po konec obce
2. etapa v termínu od 10. 8. 2013 do 12. 8. 2013 silnice III/0552 od křižovatky se silnicí II/150 po konec obce
3. etapa v termínu od 13. 8. 2013 do 14. 8. 2013 silnice II/150 v křižovatce se silnicí III/01856

Uzavřený úsek je obsluhován linkami dopravce ARRIVA MORAVA a.s.:
• 890713 Olomouc – Kokory
• 920010 Přerov – Dub nad Moravou – Prostějov
• 920025 Přerov – Citov – Krčmaň
• 920027 Přerov – Dluhonice – Krčmaň – Olomouc
• 920030 Přerov – Olomouc – Prostějov
• 950104 Jeseník – Olomouc – Přerov

a linkou dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.:
• 780661 Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov
Po dobu úplné uzavírky budou linky přetrasovány na objízdné trasy.
Přepravní opatření dopravců s vyjmenovanými změnami obsluhy zastávek je přílohou této informace.