Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/5709 v obci Hněvotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 10. 2021 0:00 - 7. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/5709 v obci Hněvotín

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/5709 v obci Hněvotín (směr Topolany).

Termín uzavírky: od 11. 10. 2021 do 7. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890372 dopravce ARRIVA MORAVA a. s. a 891371, 891372 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 a 1. 11. 2021 – 7. 11. 2021 – úplná uzavírka včetně BUS

16. 10. 2021 – 31. 10. 2021 – úplná uzavírka mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 11. 10. 2021 – 15. 10. 2021 a 1. 11. 2021 – 7. 11. 2021 – úplná uzavírka silnice III/5709 – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890372

Spoj č. 7 bude veden ze zastávky Lutín,Sigma po sil. III/57011 ul. Jana Sigmunda a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/570 ul. U Parku – III/44814 ul. Na Záhumení – III/44814 Luběnice, s náhradní obsluhou stávající zastávky Luběnice,náves – Rataje – II/448 Těšetice – Ústín – Topolany, ul. U Sv. Jana – III/5709 ul. Bílkova – ul. Nedbalova do náhradní zastávky Olomouc,Topolany a následně na autobusovou točnu.

Zastávky Hněvotín,škola; Těšetice,Vojnice; Ústín,rest. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Topolany,Bílkova nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Topolany.

Zastávka Luběnice,náves bude obsluhována tímto spojem.

 

Spoj č. 8 bude začínat v náhradní zastávce Olomouc,Topolany a veden jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Nedbalova – III/5709 ul. Bílkova s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Topolany,Bílkova – II/448 ul. U Sv. Jana – Ústín s náhradní obsluhou stávající zastávky Ústín,rest. – III/44816 Vojnice s náhradní obsluhou stávající zastávky Těšetice,Vojnice – III/44815 – II/448 Těšetice – Rataje – III/44814 Luběnice – Lutín až do zastávky Lutín,Sigma.

Zastávky Olomouc,Topolany; Olomouc,Topolany,Bílkova; Ústín,rest.; Těšetice,Vojnice budou obsluhovány tímto spojem. 


Linka 891371

Spoje č. 23, 24 budou vedeny ve svých trasách do zastávky Olomouc,Topolany,Bílkova, kde budou ukončeny / začínat.

Zastávka Hněvotín,škola nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 20, 22 budou vedeny z Lutína jednosměrnou objízdnou trasou po II/570 ul. U Parku – III/44814 ul. Na Záhumení – Luběnice – Rataje – II/448 Těšetice – Ústín – Topolany s náhradní obsluhou stávající zastávky Olomouc,Topolany,křiž. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Hněvotín,nám.; Hněvotín,škola nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Olomouc,Topolany,Bílkova nebude obsluhována s náhradou v zastávce Olomouc,Topolany,křiž.


Linka 891372

Spoj č. 4 bude začínat v zastávce Olomouc,Topolany,Bílkova a veden jednosměrnou objízdnou trasou po III/5709 ul. Bílkova – II/448 ul. U Sv. Jana – Ústín – III/44816 Vojnice – III/44815 – II/448 Těšetice – Rataje – III/44814 Luběnice – Lutín, ul. Na Záhumení – II/570 ul. U Parku – III/57011 ul. Jana Sigmunda do zastávky Lutín,Sigma.

Zastávka Hněvotín,škola nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 6 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Olomouc,Topolany,Bílkova po III/5709 ul. Bílkova – ul. Nedbalova – autobusová točna – zpět na III/5709 ul. Bílkova – II/448 ul. U Sv. Jana – II/448 Olomouc, ul. tř. Míru – ul. Neředínská – ul. Okružní – ul. I. P. Pavlova – podjezd pod D35 – s napojením na II/570 – Hněvotín s náhradní obsluhou stávající zastávky Hněvotín,nám. – Lutín, ul. Olomoucká – III/57011 ul. Jana Sigmunda do zastávky Lutín,Sigma.

Zastávka Hněvotín,škola nebude obsluhována s náhradou v zastávce Hněvotín,nám.

 

Spoj č. 9 nebude obsluhovat zastávky Luběnice,návesTěšetice,Rataje,rest. bez náhrady.

 

Spoje č. 13, 16 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z náhradní zastávky Hněvotín,nám. po II/570 s napojením na místní komunikaci – podjezd pod D35 – Olomouc, ul. I. P. Pavlova – ul. Okružní – ul. Neředínská – II/448 ul. tř. Míru – Topolany, ul. U Sv. Jana – III/5709 ul. Bílkova – ul. Nedbalova do zastávky Olomouc,Topolany.

Zastávka Hněvotín,škola nebude obsluhována s náhradou v zastávce Hněvotín,nám.

 

Spoj č. 15 bude veden jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Hněvotín,nám. po II/570 s napojením na místní komunikaci – podjezd pod D35 – Olomouc, ul. I. P. Pavlova – ul. Okružní – ul. Neředínská – II/448 ul. tř. Míru – Topolany, ul. U Sv. Jana – III/5709 ul. Bílkova s obsluhou zastávky Olomouc,Topolany,Bílkova – ul. Nedbalova – autobusová točna – zpět na III/5709 ul. Bílkova a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hněvotín,škola nebude obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu těchto termínů vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 16. 10. 2021 – 31. 10. 2021 – úplná uzavírka silnice III/5709 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V důsledku stavebních zásahů, které neumožňují obsluhovat zastávku Hněvotín,škola (směr do obce) autobusy zmíněných linek, bude tato zastávka přemístěna  o cca 70 m dále ve směru jízdy na chodník k náhradnímu označníku, viz situační mapa pod článkem.

V opačném směru bude zastávka Hněvotín,škola (směr Topolany) obsluhována v původní poloze bez omezení.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 371Linka 372