Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2019 - 11. 7. 2019

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Z důvodu opravy vodovodu bude omezený silniční provoz na silnici III/4578 v obci Velké Kunětice i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 8.7. do 11.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950119, 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Zmíněným úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ve Velkých Kuněticích od křižovatky u prodejny COOP – po místní komunikaci – do místní části Strachovičky s výjezdem na silnici II/455 – s napojením na silnici II/457 a dále ve své trase.
 
Zastávka Velké Kunětice,rest. bude obousměrně přemístěna před křižovatku silnic III/4578 a místní komunikace „u prodejny COOP“ asi 50 metrů zpět směr Jeseník.
 
Zastávka Velké Kunětice,škola nebude obousměrně obsluhována linkou 950119 bez náhrady.
 
Zastávka Velké Kunětice,škola (na straně u místního kiosku, kde je prostor k otáčení) bude obsluhována linkou 950121 a to pouze spoji, které začínají a končí na zastávce Velké Kunětice,škola (sp.č. 3, 35, 29, 7, 11, 25, 4, 8, 20,10,14 a 18). Ostatními spoji linky 950121 nebude zastávka obsluhována.
 
Silniční provoz bude po místní komunikaci v úseku Velké Kunětice křižovatka u prodejny COOP – místní část Strachovičky řízený semafory.
 
Vlivem vedení spojů dotčených linek po objízdné trase může docházet k jejich zpoždění cca do 7 minut.