Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 6. 2022 0:00 - 31. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4578 v obci Velké Kunětice

Z důvodu změny postupu stavebních prací při výstavbě kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/4578 v obci Velké Kunětice.

Termín uzavírky: od 15. 6. 2022 do 31. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 15. 6. 2022 – 31. 7. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od budovy OÚ po budovu bývalé školy č. p. 7 v obci Velké Kunětice – včetně BUS

Termín 2: 1. 8. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od RD č. p. 149 do MK k zámku v obci Velké Kunětice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15. 6. 2022 – 31. 7. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od budovy OÚ po budovu bývalé školy č. p. 7 v obci Velké Kunětice – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950119 a 950121 – kromě spoje č. 5), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ve Velkých Kuněticích ze silnice III/4578 u prodejny COOP – vlevo na místní komunikaci s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Velké Kunětice,rest. – po místní komunikaci do Strachoviček – vpravo s napojením na II/455 – II/457 s obsluhou zastávky Velké Kunětice,st.hr. pouze pro výstup – po II/457 Velké Kunětice – vpravo III/4578 – vlevo u budovy č. p. 1 na plochu náhradní točny s přemístěnou náhradní zastávkou Velké Kunětice,škola.

Spoj č. 5 linky 950121 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze Supíkovic po silnici II/455 – Strachovičky – II/457 Velké Kunětice – vpravo III/4578 – vlevo u budovy č. p. 1 na plochu náhradní točny s přemístěnou náhradní zastávkou Velké Kunětice,škola, bez obsluhy mezilehlých zastávek.

 

V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi byl ve spolupráci s obcí Velké Kunětice vyčleněn náhradní prostor k otáčení autobusů na volné ploše za budovou č. p. 1, kde byla náhradou přemístěna i zastávka Velké Kunětice,škola pro oba směry.

Zastávka Velké Kunětice,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m na místní komunikaci směr Strachovičky v blízkosti RD č. p. 116.

 

Linka 950115

Pro všechny spoje, které začínají nebo končí ve stávající zastávce Velké Kunětice,škola bude tato zastávka přemístěna na plochu náhradní točny za budovou č. p. 1 k náhradnímu označníku, kde bude probíhat i otáčení autobusů.


V termínu 1. 8. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od RD č. p. 149 po místní komunikaci k zámku v obci Velké Kunětice – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950119 a 950121), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze Supíkovic po silnici II/445 Strachovičky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Velké Kunětice,rest. – II/457 s obsluhou zastávky Velké Kunětice,st.hr. pouze pro výstup – po II/457 Velké Kunětice – vpravo III/4578 – vlevo u budovy č. p. 1 na plochu náhradní točny s přemístěnou náhradní zastávkou Velké Kunětice,škola.

 

V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi byl ve spolupráci s obcí Velké Kunětice vyčleněn náhradní prostor k otáčení autobusů na volné ploše za budovou č. p. 1, kde byla náhradou přemístěna i zastávka Velké Kunětice,škola pro oba směry.

Zastávka Velké Kunětice,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 650 m na silnici II/445 ve Strachovičkách v blízkosti RD č. p. 229.

Zastávka Velké Kunětice,Františkov nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 950115

Pro všechny spoje, které začínají nebo končí ve stávající zastávce Velké Kunětice,škola bude tato zastávka přemístěna na plochu náhradní točny za budovou č. p. 1 k náhradnímu označníku, kde bude probíhat i otáčení autobusů.


Na zmíněné linky 950119 a 950121 budou ve druhém termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 119Linka 121