Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/45710 ulice Hlavní v obci Mikulovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 5. 2022 0:00 - 17. 5. 2022 0:00

Úplná uzavírka silnice III/45710 ulice Hlavní v obci Mikulovice

Z důvodu opravy mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/45710 ulice Hlavní v místě křížení s mostem přes řeku Bělou pod kostelem v obci Mikulovice.

Termín uzavírky: od 9. 5. 2022 do 10. 5. 2022 a 17. 5. 2022, vždy v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950116, 950901, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Mikulovicích ze silnice II/457 ul. Hlavní – po II/457 ul. Nádražní s náhradní obsluhou stávající zastávky Mikulovice,žel.st. – s odbočením na I/44 obchvat – I/44 ul. Hlavní  a dále ve svých trasách směr Jeseník dle platných jízdních řádů.

Zastávka Mikulovice,ObÚ nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Mikulovice,žel.st.

Zastávka Mikulovice,PLASTFORM nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Z důvodu krátkodobých omezení obsluhy zmíněných zastávek budou cestující informováni formou Přepravního opatření.